SALT

Salt är en riksorganisation för barn och ungdomar som finns inom EFS rörelsen i Sverige. Salt vill att barn och unga ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus, och ge näring åt en tro som håller i vardagen. 

Salt i Kornhillskyrkan - är alla vi som är under 25 år (med några undantag för äldre medlemmar, ledare osv) som är med i Underlandet, Josua, Tonårsträffar på fredagar och i smågrupper.

Vår Saltförening kommer att arbeta efter församlingens vision:

Salt i Kornhillskyrkan vill vara en växande gemenskap där barn och unga:

  • möter Guds rikes närvaro
  • byggs upp i tro och hälsa
  • utrustas till lärjungaskap och tjänande.

 

Under året hålls ca fyra styrelsemöten. Där sker gemensam planering för alla Salt aktiviteter.
SALT i Halmstad stöder och samarbetar med föreningen KRIK Halmstad.