Bibelskolan

VARFÖR GÅ BIBELSKOLA?

Vill du:

  • bli hel som människa?

  • upptäcka dina gåvor och lära dig fungera i dem?

  • få gedigen bibelundervisning?

  • vara en del av en pulserande, mångkulturell, diakonal församling?

 

I så fall är Kornhillskyrkans bibelskola något för dig.

 

Bibelskolan vill arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv, hela människan ande, själ och kropp är lika viktigt. Här nedan kan du läsa om hur vi vill förverkliga detta.

 

Skolan vill hjälpa dig att vara dig själv - fullt ut! 
Skolan vill verka för hälsa till hela människan. I bibelskolan ingår bland annat helandekursen Personlighetens Upprättelse. Själavård är också ett ämne som betonas. Dessutom finns inlagda fyspass under skolveckan.

 

Möjlighet till enskilda samtal

Som ett komplement till undervisningen erbjuds varje bibelskoleelev regelbundna samtal med en själavårdare, under läsåret.

 

Få upptäcka och börja fungera i de gåvor som Gud gett dig
Förutom den dynamik som finns i hela bibelskolekonceptet, har vi till exempel en speciell kurs i ämnet gåvoupptäckande, en kurs vars mål är att upptäcka och lära sig fungera i, såväl mina naturgåvor/anlag, de övernaturliga gåvorna samt de så kallade tjänstegåvorna. Som ett led i detta har vi en hel vecka, enbart med fokus på de övernaturliga gåvorna. 

 

Du får en gedigen bibelkunskap
Givetvis är det mycket Bibel på en Bibelskola. På Kornhill får du en bred bibelundervisning som hjälper dig att förstå och ta emot Guds nåd och kärlek i ditt liv. Du får undervisning om; fungerande lärjungaskap, hur Gamla Testamentet blir spännande och attraktivt att läsa, vad Bibeln säger om framtiden, vad de olika bibelböckerna har för budskap till oss idag och så vidare. Du får också möjlighet att jobba med bibeltexterna, såväl enskilt som i grupp. Fasta lärare på skolan är Per-Eive Berndtsson, Jasmine Ytterstedt och Hans Lundaahl.

 

Har gästande föreläsare
Så gott som varje vecka gästas Bibelskolan av erkänt duktiga förkunnare från hela kristenheten som till exempel: Hans Weichbrodt, Anita Barker Andersen, Birgitta Sjöström Aasa, Linda och Ingemar Andersson, Jan Sköld, Mattias Martinsson, John Derneborg, Samuel Lundström, Rickard Lundgren, Tomas Seidal, LarsOlov Ericsson och Hans Wolfbrandt. Genom dessa besök får bibelskolan en ständig ström av inspiration från hela kristenheten.

 

Finns mitt i en pulserande församling
Bibelskolan är inte en isolerad företeelse, utan finns mitt i en pulserande församling som står i ett spännande arbete, med smågrupper, evangelisation, socialt arbete, konferenser mm. Kolla gärna vidare på www.kornhill.se

 

Erbjuder boendegemenskap
Samtidigt som skolan finns mitt i en församling kan du uppleva glädjen att bo i en större gemenskap. På Kornhill bor idag ca 90 personer i olika åldrar och med olika bakgrund i en drogfri gemenskap med kristna förtecken. Många av tidigare års elever har berättat om hur positivt och hälsosamt det varit för dem att bo i Kornhills bondegemenskap.

 

Missionsresa/studieresa
Under läsåret planeras en missionsresa till Turkiet med ett mångdubbelt syfte. Resan hjälper oss att förstå vår Bibel bättre, eftersom en stor del av händelserna i den tidiga kyrkan utspelar sig i det område som idag heter Turkiet. Vi reser och ser Bibelns platser. Resan vill dessutom ge hjälp att förstå den andliga situationen i dagens Turkiet med några tusen evangeliskt kristna omgivna av nästan 80 miljoner muslimer. Vi besöker en nystartad församling och lyssnar på hur de har det och vilka tankar Gud har för Turkiet.

 

Veckoschema
Undervisningen pågår normalt mellan kl 08.15-12.15 måndag till fredag. Vid klockan 16.00 på torsdagarna samlas vi till gemensam reflexion och gemenskap. Varje torsdag är det en kort mässa/nattvardsgudsjänst kl 18.00, följt av kvällsmat.

 

Temaveckor
De olika ämnesområdena kommer fortlöpande att följa på varandra. Men under läsåret kommer vi att ha sex olika temaveckor, där vi intensivt fokuserar på ett ämne. Höstens temaveckor är: Nådegåvorna, urkyrkan och missions-/studieresan till Turkiet. Vårens temaveckor handlar om: Guds kallelse/plan för dig, världens religioner och mission.

 

Praktik
I bibelskolekursen ingår varje vecka en praktikdel, där du får möjlighet att praktisera det du lärt dig i församlingens miljö eller i socialt arbete.

 

Kornhillskyrkan
Församlingen som startades från grunden 1988 och som idag finns på Kornhill är en brokig, mångkulturell gemenskap. En vanlig söndag brukar det finnas människor från mellan 20-25 olika nationaliteter. Varje söndag tolkas gudstjänsten till engelska, tigrinja och arabiska.

 

Rustas för framtiden
Bibelskolan vill också ge dig redskap för att fungera som kristen i samhällsliv och församling. Du får också hjälp att ”ta tempen på” en församling och lära dig förstå vad som åstadkommer församlingstillväxt.

 

Skolteam
Är du intresserad av kristet ledarskap? Längtar du efter att få utvecklas som en Jesu lärjunge? Vill du vara med och jobba som kamratstödjare? Vill du lära dig hur du får människor att följa? Vill du upptäcka vad tidigare ledare inom kyrkan har lärt sig? Då är andra årets bibelskola något för dig! Skolevangelisationskursen är fortsättningen på vårt första år som är den allmänna linjen. Om du en dag vill stå som ledare för Guds kropp, om du vill utvecklas i din relation till honom, om du vill lära dig mer om ledarskap, om du är nyfiken eller om du bara vill ha ett sabbatsår kan detta vara något för dig.

 

Behörig CSN
Kornhills Bibelskola drivs i samverkan med Hjälmareds Folkhögskola, vilket innebär att du som elev har möjlighet att söka bidrag från CSN. Studierna vid bibelskolan är helt avgiftsfria för dig som kursdeltagare, däremot tillkommer kostnader för läromedel, försäkring och en eventuell missionsresa.

Folder 
Ansökningsblankett

Skickas till info@kornhill.se efter att ha fyllts i via dator, till vår postadress efter utskrift eller lämnas på plats.

För vidare information
Kornhillskyrkan
Hjälmareds Folkhögskola
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Centrala studiemedelsnämnden, CSN
Halmstads kommun
Halmstads fastighets AB, HFAB

 

Folder 
Ansökningsblankett

 

Vad händer på Kornhills bibelskola?

Andreas Hidland 20 år

När jag fick en större längtan efter Gud ledde det också till att jag ville lära mig mer av Guds ord. Bibelskolan har hjälpt mig att få en vidare och mer sann bild av Gud. Jag har också fått upptäcka och praktisera mina gåvor. Kornhills bibelskola är i mina ögon både rolig och äkta.

Henrik Åback 44 år

Jag kom till tro ganska sent i livet. Innan min omvändelse var mitt liv ganska stökigt. Efter att ha jobbat en tid i Svenska kyrkan kände jag att jag ville komma närmare Jesus och därför ville jag gå på bibelskola. Tiden på Kornhill har verkligen varit omvälvande. Undervisningen har varit ”kanon”. Jag har lärt mig massor om Bibeln samtidigt som jag har utvecklats personligen och viktigaste av allt; jag har kommit närmare Jesus.

Jennifer Claesson 22 år

Jag valde Kornhills bibelskola för att den låg i min favoritstad och när jag började så kom jag in i en härlig gemenskap tillsammans med andra människor. Bibelskolan har gett mig en större förståelse av hur det verkligen är att ha en relation med Gud. Jag har fått lära känna mig själv och jag har förstått hur levande och relevant Bibeln är. Men det bästa med bibelskolan är nog ändå gemenskapen och att få utvecklas i sina gåvor.

Välkommen till Kornhills Bibelskola!

Om du vill ha folder och mer info, kontakta:Per-Eive Berndtsson Tel 0733-12 22 21

Du kan också skicka ett mail till info@kornhill.se