Bibelskolan

 

Varför gå en till fyra terminer på Kornhills bibelskola i Halmstad?

Kanske för att:

Få upptäcka och börja fungera i de gåvor som Gud gett dig
Förutom den dynamik som finns i att hela bibelskolekonceptet, har vi till exempel en speciell kurs i ämnet gåvoupptäckande. Dessutom har vi en hel vecka, enbart med fokus på de övernaturliga gåvorna. Du kan också välja om du vill få vägledning att jobba vidare med att utveckla media, drama etc.

 

Skolan vill hjälpa dig att vara dig själv - fullt ut! 
Skolan vill verka för hälsa till hela människan. I bibelskolan ingår bland annat helandekursen Personlighetens Upprättelse. Själavård är också ett ämne som betonas. Dessutom finns inlagda fyspass under skolveckan.

 

Du får en gedigen bibelkunskap
Givetvis är det mycket Bibel på en Bibelskola. På Kornhill får du en bred bibelundervisning som hjälper dig att förstå och ta emot Guds nåd och kärlek i ditt liv. Du får undervisning om; fungerande lärjungaskap, hur Gamla Testamentet blir spännande och attraktivt att läsa, vad Bibeln säger om framtiden, vad de olika bibelböckerna har för budskap till oss idag och så vidare. Du får också möjlighet att jobba med bibeltexterna, såväl enskilt som i grupp. Fasta lärare på skolan är Per-Eive Berndtsson, Jasmine Ytterstedt och Hans Lundaahl.

 

Har gästande föreläsare
Så gott som varje vecka gästas Bibelskolan av erkänt duktiga förkunnare från hela kristenheten som till exempel: Hans Weichbrodt, Anita Barker Andersen, Pär Alfredsson, Birgitta Sjöström Aasa, Jan Sköld, Mattias Martinsson, John Derneborg, Samuel Lundström, Rickard Lundgren, Tomas Seidal, LarsOlov Ericsson och Hans Wolfbrandt.

 

Finns mitt i en pulserande församling
Bibelskolan är inte en isolerad företeelse, utan finns mitt i en pulserande församling som står i ett spännande arbete, med smågrupper, evangelisation, socialt arbete, konferenser mm. Kolla gärna vidare på www.kornhill.se

 

Erbjuder boendegemenskap
Samtidigt som skolan finns mitt i en församling kan du uppleva glädjen att bo i en större gemenskap. På Kornhill bor idag ca 90 personer i olika åldrar och med olika bakgrund i en drogfri gemenskap med kristna förtecken.

 

Rustas för evangelisation och socialt arbete
Bibelskolan vill också ge dig redskap för att fungera som kristen i samhällsliv och församling. Du får hjälp att ”ta tempen på” en församling och vad som åstadkommer församlingstillväxt.

 

Du har också möjlighet att gå en tredje och fjärde termin.
Ledarlinjen är en fortsättning för den som gått på Kornhills Bibelskola (eller någon annan). Förutom lärarledd undervisning i ledarskap, själavård, helande och dogmatik mm, lägger kursdeltagaren tillsammans med lärarna upp en personlig studieplan inom ett självvalt område.

 

Skolteam
Är du intresserad av kristet ledarskap? Längtar du efter att få utvecklas som en Jesu lärjunge? Vill du vara med och jobba som kamratstödjare? Vill du lära dig hur du får människor att följa? Vill du upptäcka vad tidigare ledare inom kyrkan har lärt sig? Då är andra årets bibelskola något för dig! Skolevangelisationskursen är fortsättningen på vårt första år som är den allmänna linjen. Om du en dag vill stå som ledare för Guds kropp, om du vill utvecklas i din relation till honom, om du vill lära dig mer om ledarskap, om du är nyfiken eller om du bara vill ha ett sabbatsår kan detta vara något för dig.

 

Behörig CSN
Kornhills Bibelskola drivs i samverkan med Hjälmareds Folkhögskola, vilket innebär att du som elev har möjlighet att söka bidrag från CSN. Studierna vid bibelskolan är helt avgiftsfria för dig som kursdeltagare, däremot tillkommer kostnader för läromedel, försäkring och en eventuell missionsresa.

 

Folder

Ansökningsblankett

Skickas till info@kornhill.se efter att ha fyllts i via dator, till vår postadress efter utskrift eller lämnas på plats.

För vidare information
Kornhillskyrkan
Hjälmareds Folkhögskola
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Centrala studiemedelsnämnden, CSN
Halmstads kommun
Halmstads fastighets AB, HFAB

Höstterminen:
Hösten kommer att fokusera på att du ska få en god relation med Gud, lära dig förstå Bibeln och hur en församling är tänkt att fungera. Du kommer också att lära känna dig själv bättre, upptäcka dina gåvor och lära dig fungera i dem.

 

Kursinnehåll:

Lärarledd undervisning:

 

 • Översikt över GT och NT
 • Lärjungaskap - den Helige Ande och mission (Apostlagärningarna)
 • Jesu lära och liv
 • Troslära (Romarbrevet)
 • Själavård
 • Upptäck dina gudagåvor! (naturgåvor, nådegåvor och tjänstegåvor)
 • Evangelisation och församlingsstrategi
 • Lovsång och tillbedjan
 • Pionjärverksamhet
 • Apologetik
 • Gamla Testamentet blev nytt
 • Att leda sig själv
 • Kreativ utveckling; Media, drama etc.

 

Enskilt arbete under handledning:

 • Social och församlingspraktik
 • Inläsning av bok 

 

Vårterminen:
Under våren så vill vi utrusta dig för lärjungaskap och visa hur du blir en missionär i din vardag. Du får lära dig tyda den tid vi lever i och även denna termin fokuserar undervisningen på gåvorna. Kursinnehåll:

Lärarledd undervisning:

 • Att leda sig själv och andra
 • Kyrkohistoria
 • Att bli en hel människa
 • Lärjungaskap
 • Den Helige Ande och mission (Apostlagärningarna)
 • Jesu lära och liv
 • Troslära (Romarbrevet)
 • Keltisk kristendom
 • Kulturrelevant mission
 • Korttids & långtidsmission
 • Eskatologi
 • Tjänstegåvorna
 • Bibeltolkningskurs/interpretation
 • Forma din egen drömförsamling
 • Pionjärverksamhet
 • Etik
 • Apologetik
 • Friskvård

Enskilt arbete under handledning:

 • Social och församlingspraktik
 • Inläsning av bok

 

Kurstider

 • Höstterminen 2017 startar den 28 augusti och slutar den 15 december.
 • Höstlov vecka 44
 • Församlingspraktik i självvald församling vecka 45
 • Vårterminen 2018 startar den 8 januari och slutar den 27 maj
 • Sportlov vecka 8
 • Påsklov 2-6 april
 • Dessutom tillkommer några ytterligare lovdagar.
 • Som en del av den obligatoriska undervisningen ingår Kornhills påskkonferens den 29 mars – 1 april
 • Dessutom kommer vi att göra en resa under höst eller vårterminen.

 

Veckoschema:

Undervisning måndag – fredag kl. 08.15 – 10.00 samt kl 10.30-12.15 (10 block eller ca 30 lektionstimmar/vecka)

Praktik 3-4 lektionstimmar/vecka (eftermiddag, kväll eller helg)
Sammanlagt 33-34 lektionstimmar/vecka.

 

Ekonomi:
Bibelskolan är en samverkanskurs med Hjälmareds Folkhögskola, Alingsås. Detta innebär att studierna vid bibelskolan blir helt avgiftsfria för dig som kursdeltagare. Kostnader beräknas dock tillkomma för läromedel, försäkring och ev missionsresa/studieresa. Dessutom blir bibelskolan bidragsberättigad för CSN Studiebidrag. Läs vidare om detta på www.csn.se

 

Boende mm:
Kursdeltagarna ordnar själv med mat och logi. Studentrum i korridor finns att söka på Kornhill, läs mer här! Fika till självkostnadspris finns i vårt café mellan kl 10.00 - 10.30. Öppen bibelskola Måndagar och torsdagar är öppna kursdagar, då alla som vill kan komma och vara med i bibelskolan mellan kl 08.15-12.15. De flesta veckor besöks skolan dessa dagar av en gästföreläsare. Ansökan Om du har frågor eller är intresserad av att anmäla dig till Bibelskolan kan du ringa, maila eller skriva till Kornhillskyrkan. Efter att du kontaktat oss skickar vi en ansökningsblankett. Sista anmälningsdag är 1 juni. Efter detta datum kan vi ta eventuellt ta in fler deltagare, men vi kan inte garantera att du får plats på vårt internatboende. Du som anmält dig kommer att få ett antagningsbesked i juni-juli med mer detaljerad information om försäkringar, kurslitteratur mm. Efter att du fått ditt antagningsbesked skall en anmälningsavgift på 200:- sändas in. Avgiften täcker kostnader för olycksfallsförsäkring, vissa resor mm. Anmälningsavgiften får du inte tillbaka om du återtar din ansökan.

 

Välkommen till Kornhills Bibelskola!

Om du vill ha folder och mer info, kontakta:

Jasmine Ytterstedt Tel 0704-416223 eller Per-Eive Berndtsson Tel 0733-12 22 21

Alternativt sänd ett mail till: info@kornhill.se