Bibelskolan

Varför gå Bibelskola? Se denna film!

Vill du:

  • bli hel som människa?

  • upptäcka dina gåvor och lära dig fungera i dem?

  • få gedigen bibelundervisning?

  • vara en del av en pulserande, mångkulturell, diakonal församling?

I så fall är Kornhillskyrkans bibelskola något för dig. Du kan börja på skolan både i
samband med starten av höst- eller vårterminen.

 

Bibelskolan vill arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv, hela människan ande, själ och kropp är lika viktigt. Här nedan kan du läsa om hur vi vill förverkliga detta.

 

Skolan vill hjälpa dig att vara dig själv - fullt ut! 
Skolan vill verka för hälsa till hela människan. I bibelskolan ingår bland annat helandekursen
Personlighetens Upprättelse. Själavård är också ett ämne som betonas, speciellt under
höstterminen, dessutom finns inlagda fyspass under skolveckan.

 

Möjlighet till enskilda samtal

Som ett komplement till undervisningen erbjuds varje bibelskoleelev regelbundna samtal med en själavårdare, under läsåret.

 

Få upptäcka och börja fungera i de gåvor som Gud gett dig
Förutom den dynamik som finns i hela bibelskolekonceptet, har vi till exempel en speciell
kurs i ämnet gåvoupptäckande, en kurs vars mål är att upptäcka och lära sig fungera i, såväl
mina naturgåvor/anlag, de övernaturliga gåvorna samt de så kallade tjänstegåvorna.
Som ett led i detta har vi en hel vecka, enbart med fokus på de övernaturliga gåvorna.

 

Du får en gedigen bibelkunskap
Givetvis är det mycket Bibel på en Bibelskola. På Kornhill får du en bred bibelundervisning
som hjälper dig att förstå och ta emot Guds nåd och kärlek i ditt liv. Du får undervisning om;
fungerande lärjungaskap, hur Gamla Testamentet blir spännande och attraktivt att läsa, vad
Bibeln säger om framtiden, vad de olika bibelböckerna har för budskap till oss idag och så
vidare. Du får också möjlighet att jobba med bibeltexterna, såväl enskilt som i grupp. Fasta
lärare på skolan är Per-Eive Berndtsson, Mikael Alsholm och Hans Lundaahl.

 

Många intressanta gästande föreläsare
Så gott som varje vecka gästas Bibelskolan av erkänt duktiga förkunnare från hela
kristenheten som till exempel: Hans Weichbrodt, Anita Barker Andersen, Birgitta Sjöström
Aasa, Linda och Ingemar Andersson, Jan Sköld, Mattias Martinsson, John Derneborg, Samuel
Lundström, Rickard Lundgren, Tomas Seidal, LarsOlov Ericsson och Hans Wolfbrandt.
Genom dessa besök får bibelskolan en ständig ström av inspiration från hela kristenheten.

 

Finns mitt i en pulserande församling
Bibelskolan är inte en isolerad företeelse, utan finns mitt i en pulserande församling som står i ett spännande arbete, med smågrupper, evangelisation, socialt arbete, konferenser mm. Kolla gärna vidare på www.kornhill.se

 

Erbjuder boendegemenskap
Samtidigt som skolan finns mitt i en församling kan du uppleva glädjen att bo i en större
gemenskap. Idag bor ca 90 personer i olika åldrar, med olika bakgrund och nationalitet i en
drogfri gemenskap med kristna förtecken.
Många av tidigare års elever har berättat om hur positivt och hälsosamt det varit för dem att bo i Kornhills bondegemenskap.

 

Studieresa
Under hösten 2019 görs en resa till inspirations- och studieresa till London. Målsättningen
med resan är att få ett vidare perspektiv på kristet församlingsliv. Vi besöker levande
församlingar, tar del av praktisk undervisning och träning, träffar nya spännande människor
och fördjupar våra egna relationer. Ev erbjuder vi en längre missions- och studieresa under
vårterminen 2020.

 

Veckoschema
Undervisningen pågår normalt mellan kl 08.15-12.15 måndag till fredag. Vid klockan 16.00
på torsdagarna samlas vi till gemensam reflexion och gemenskap.
Varje torsdag är det en kort mässa/nattvardsgudstjänst kl 18.00, följt av kvällsmat.

 

Temaveckor
De olika ämnesområdena kommer fortlöpande att följa på varandra. Men under läsåret
kommer vi att ha fyra olika temaveckor, där vi intensivt fokuserar på ett ämne.
Vårens temaveckor handlar om: Kyrkohistoria och världens religioner och mission.
Höstens temaveckor är: Nådegåvorna och inspirationsresan till London.

 

Praktik
I bibelskolekursen ingår varje vecka en praktikdel, där du får möjlighet att praktisera det du lärt dig i församlingens miljö eller i socialt arbete.

 

Kornhillskyrkan
Församlingen som startades från grunden 1988 och som idag finns på Kornhill är en brokig, mångkulturell gemenskap. En vanlig söndag brukar det finnas människor från mellan 20-25 olika nationaliteter. Varje söndag tolkas gudstjänsten till engelska, tigrinja och arabiska.

 

Rustas för framtiden
Bibelskolan vill också ge dig redskap för att fungera som kristen i samhällsliv och församling. Du får också hjälp att ”ta tempen på” en församling och lära dig förstå vad som åstadkommer församlingstillväxt.

 

Behörig CSN
Kornhills Bibelskola drivs i samverkan med Hjälmareds Folkhögskola, vilket innebär att du
som elev har möjlighet att söka bidrag från CSN. Studierna vid bibelskolan är helt avgiftsfria
för dig som kursdeltagare, däremot tillkommer kostnader för läromedel, försäkring och för en
utlandsresa.

Folder 
Ansökningsblankett

Skickas till info@kornhill.se efter att ha fyllts i via dator, till vår postadress efter utskrift eller lämnas på plats.

För vidare information
Kornhillskyrkan
Hjälmareds Folkhögskola
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Centrala studiemedelsnämnden, CSN
Halmstads kommun
Halmstads fastighets AB, HFAB

Ansökningsblankett Folder

Vad händer på Kornhills bibelskola?

Emma Karlsson 21 år

Innan jag började bibelskolan kände jag en stark längtan efter att få lära känna Gud ännu bättre och bli helt hel som människa. Under bibelskolan har Gud verkligen visat för mig vem han är och vem han säger att jag är. Jag har fått komma in i en varm gemenskap både i klassen och församlingen där jag får utmanas och praktisera mina gåvor. Undervisningen på Kornhills bibelskola har verkligen hjälpt mig att förstå mer av Guds ord och den har gett mig redskap i hur Jesus kan få bli en ännu mer central del i mitt liv. För mig har Kornhills bibelskola fått betyda jättemycket och jag skulle verkligen rekommendera bibelskolan för alla som vill få en djupare relation med Gud och samtidigt utvecklas som människa.

 

Anne Puronen 54 år

 

För mig har bibelskolan blivit ett tillfälle att stanna upp i livet och se var jag befinner mig. Fundera på vad jag ska göra med resten av mitt liv. Lyssna in Gud. Vad vill Gud ge mig? Vad vill Gud ge andra genom mig? Få hjälp att rätta till min Gudsbild och bild av mig själv. Få vara i en process där en fördjupning av min Gudsrelation kan ske. Allt detta i en trygg miljö med god kunskap, kompetens, gemenskap. Så tacksam.

 

Henrik Åback 44 år

Jag kom till tro ganska sent i livet. Innan min omvändelse var mitt liv ganska stökigt. Efter att ha jobbat en tid i Svenska kyrkan kände jag att jag ville komma närmare Jesus och därför ville jag gå på bibelskola. Tiden på Kornhill har verkligen varit omvälvande. Undervisningen har varit ”kanon”. Jag har lärt mig massor om Bibeln samtidigt som jag har utvecklats personligen och viktigaste av allt; jag har kommit närmare Jesus.

Välkommen till Kornhills Bibelskola!

Om du vill ha folder och mer info, kontakta:Per-Eive Berndtsson Tel 0733-12 22 21

Du kan också skicka ett mail till info@kornhill.se