Kursplan

Folder

Kornhillkyrkans bibelskola
KURSINNEHÅLL

I Bibelskolan ligger tonvikten på att fördjupa sig i grunderna i den kristna tron, men också att lära känna sig själv, upptäcka sina personliga gåvor och börja lära sig hur man använder dem. 

Att gå på bibelskola kan och kommer sannolikt att förändra ditt liv. Att ge Gud en termin eller ett år av sitt liv är en investering för framtiden. Det du lär dig under bibelskolan, bär du med dig hela livet. Kornhills Bibelskola är förlagd mitt i en levande församling, men erbjuder ändå internatboende. Både svenska och internationella föreläsare undervisar varje vecka, skolan har därför en bra blandning av teori och praktik. Dessutom finns inlagda fyspass under skolveckan. Med alla dessa bitar blir det här en unik utbildning i Sverige!

Intentionen med bibelskolan är att spänna över ett brett spektrum. Vi vill kort och gott hjälpa dig för att ditt kristna liv skall fungera i praktiken. Ett citat av den store missionsledaren John Wesley, beskriver ganska bra vår inställning till den kristna tron:

"Den kristna tron är uppenbarad i Skriften, belyst i traditionen, levandegjord i den personliga erfarenheten och bekräftad av förståndet"

Kornhillskyrkans bibelskola

KURSINNEHÅLL

I Bibelskolan ligger tonvikten på att fördjupa sig i grunderna i den kristna tron, men också att lära känna sig själv, upptäcka sina personliga gåvor och börja lära sig hur man använder dem. 

Att gå på bibelskola kan och kommer sannolikt att förändra ditt liv. Att ge Gud en termin eller ett år av sitt liv är en investering för framtiden. Det du lär dig under bibelskolan, bär du med dig hela livet. Kornhills Bibelskola är förlagd mitt i en levande församling, men erbjuder ändå internatboende. Både svenska och internationella föreläsare undervisar varje vecka, skolan har därför en bra blandning av teori och praktik. Dessutom finns inlagda fyspass under skolveckan. Med alla dessa bitar blir det här en unik utbildning i Sverige!

Intentionen med bibelskolan är att spänna över ett brett spektrum. Vi vill kort och gott hjälpa dig för att ditt kristna liv skall fungera i praktiken. Ett citat av den store missionsledaren John Wesley, beskriver ganska bra vår inställning till den kristna tron:

"Den kristna tron är uppenbarad i Skriften, belyst i traditionen, levandegjord i den personliga erfarenheten och bekräftad av förståndet"

HÖSTTERMINEN:
Hösten kommer att fokusera på att du ska få en god relation med Gud, lära dig förstå Bibeln och Bibelns miljö Du kommer också att lära känna dig själv bättre, upptäcka dina gåvor och lära dig fungera i dem.

Kursinnehåll:

Lärarledd undervisning:

 • Nya Testamentet
 • Vandring genom Romarbrevet
 • Helandekursen Personlighetens Upprättelse
 • Att bli vän med sig själv - själavård
 • Upptäck dina gudagåvor! (naturgåvor, nådegåvor och tjänstegåvor)
 • Keltisk kristendom för hela människan
 • Bibeltolkningskurs/interpretation
 • Lovsång och tillbedjan
 • De första kristna och den tidiga kyrkan
 • Missionsresa/studieresa till Turkiet
 • Hur Jesus blir verklig i mitt vardagsliv
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Gemenskap och reflexion
 • Motion

Temaveckor:

 • Nådegåvorna
 • Urkyrkan
 • Missions och studieresa till Turkiet
 • Höstkonferens

Enskilt arbete under handledning:

 • Inläsning av kurslitteratur
 • Missions och studieresa till Turkiet

Vårterminen:

Under våren så vill vi utrusta dig för lärjungaskap genom att hjälpa dig att förstå din omvärld och lära dig tyda den tid vi lever i, men också att hjälpa dig att förstå vad Gud kallat just dig till. Ledarskap och mission tillhör de ämnen som betonas under våren.


Kursinnehåll:

Lärarledd undervisning:

 • Att leda sig själv och andra
 • Vandring genom Romarbrevet
 • Gamla testamentets böcker
 • Gamla testamentet blev nytt
 • Kristen etik och moral
 • Jesu lära och liv
 • Kulturrelevant mission
 • Korttids & långtidsmission
 • Dogmatik - Grundbultarna i den kristna tron
 • Eskatologi - Läran om den yttersta tiden
 • Församlingen
 • Biblisk ekonomi
 • Kristen i samhället
 • Ledarskap

Temaveckor:

 • Min kallelse
 • Världens religioner
 • Kristen mission
 • Påskkenferens
 • Praktikvecka (i grupp) i församling

Enskilt arbete under handledning:

 • Praktiskt arbete
 • Praktik i församlingen

 

Kurstider:

 • Höstterminen 2018 startar den 27 augusti och slutar den 14 december.
 • Höstlov vecka 44
 • Som en del av den obligatoriska undervisningen under höstterminen ingår dels kursen Personlighetens upprättelse som löper under sex veckokvällar i september och början av oktober. Kornhillskyrkans höstkonferens ingår också i bibelskolekursen (preliminärt den 19–21 oktober).
 • Dessutom är en missions- eller studieresa till Turkiet i november 2018. Denna resa kommer dock varje elev att få betala själv.
 • Vårterminen 2018 startar den 7 januari och slutar den 5 juni
 • Som en del av den obligatoriska undervisningen ingår Kornhillskyrkans påskkonferens den 18–21 april
 • Sportlov vecka 8
 • Påsklov 22 - 26 April
 • Dessutom tillkommer några ytterligare lovdagar.


Veckoschema:

Undervisning måndag – fredag kl. 08.15 – 10.00 samt kl 10.30-12.15
(10 block eller ca 30 lektionstimmar/vecka)
Reflexion och gemenskap ca 2 lektionstimmar/vecka
Praktik och egna studier 3-4 lektionstimmar/vecka (eftermiddag, kväll eller helg)
Sammanlagt 35-36 lektionstimmar/vecka.

Ekonomi:

Bibelskolan är en samverkanskurs med Hjälmareds Folkhögskola, Alingsås. Detta innebär att studierna vid bibelskolan blir helt avgiftsfria för dig som kursdeltagare. Kostnader beräknas dock tillkomma för läromedel, försäkring och ev missionsresa/studieresa. Dessutom blir bibelskolan bidragsberättigad för CSN Studiebidrag. Läs vidare om detta på www.csn.se

Boende mm:
Kursdeltagarna ordnar själv med mat och logi. Studentrum i korridor finns att söka på Kornhill, läs mer här!
Fika till självkostnadspris finns i vårt café mellan kl 10.00 - 10.30.

Öppen bibelskola
Måndagar och torsdagar är öppna kursdagar, då alla som vill kan komma och vara med i bibelskolan mellan kl 08.15-12.15. De flesta veckor besöks skolan dessa dagar av en gästföreläsare.

Ansökan
Om du har frågor eller är intresserad av att anmäla dig till Bibelskolan kan du ringa, maila eller skriva till Kornhillskyrkan. Efter att du kontaktat oss skickar vi en ansökningsblankett.
Vi kan ta in elever ända fram till start, men vill du ha ett boende på Kornhill, behöver du ansöka idag för att bli säker på att få en studentlägenhet!
Du som anmält dig kommer att få ett antagningsbesked i juni-juli med mer detaljerad information om försäkringar, kurslitteratur mm. Efter att du fått ditt antagningsbesked skall en anmälningsavgift på 200:- sändas in. Avgiften täcker kostnader för olycksfallsförsäkring, vissa resor mm.
Anmälningsavgiften får du inte tillbaka om du återtar din ansökan.

 

För vidare information

Kornhill

Hjälmareds Folkhögskola  

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

Centrala studiemedelsnämnden, CSN

Halmstads kommun

Halmstads fastighets AB, HFAB

 

 

 

Välkommen till Kornhills Bibelskola

Om du vill ha folder och mer info, kontakta:

Per-Eive Berndtsson Tel 0733-12 22 21

Eller sänd ett mail till: info@kornhill.se