Kursplan

Kornhills bibelskola

Att gå 1 eller 2 terminer på bibelskola kan och kommer sannolikt att förändra ditt liv.  Att ge Gud en termin eller ett år av sitt liv är en investering för framtiden. Det du lär dig under bibelskolan bär du med dig hela livet. 

Kornhills Bibelskola är förlagd mitt i en levande församling, men erbjuder ändå internatboende. Både svenska och internationella föreläsare undervisar varje vecka, skolan har därför en bra blandning av teori och praktik. Dessutom finns inlagda fyspass under skolveckan. Med alla dessa bitar blir det här en unik utbildning i Sverige!
Intentionen med bibelskolan är att spänna över ett brett spektra. Vi vill kort och kort hjälpa dig för att ditt kristna liv skall fungera i praktiken. Ett citat av den store missionsledaren John Wesley, beskriver ganska bra vår inställning till den kristna tron: 

"Den kristna tron är uppenbarad i Skriften, belyst i traditionen, levandegjord i den personliga erfarenheten och bekräftad av förståndet"

I Bibelskolan ligger tonvikten på att fördjupa sig i grunderna i den kristna tron, men också att lära känna sig själv, upptäcka sina personliga gåvor och börja lära sig hur man använder dem.
Du kan välja att gå 1 eller 2 terminer på bibelskolan och efter avslutad bibelskola kan du välja ett andra år på Evangelisations- & diakonilinjen.

Höstterminen:

Hösten kommer att fokusera på att du ska få en god relation med Gud, lära dig förstå Bibeln och hur en församling är tänkt att fungera. Du kommer också att lära känna dig själv bättre, upptäcka dina gåvor och lära dig fungera i dem.


Kursinnehåll:

Lärarledd undervisning:

 • Översikt över GT och NT
 • Lärjungaskap - den Helige Ande och mission (Apostlagärningarna)
 • Jesu lära och liv
 • Troslära (Romarbrevet)
 • Själavård
 • Upptäck dina gudagåvor! (naturgåvor, nådegåvor och tjänstegåvor)
 • Evangelisation och församlingsstrategi
 • Lovsång och tillbedjan
 • Pionjärverksamhet
 • Apologetik
 • Gamla Testamentet blev nytt
 • Att leda sig själv
 • Kreativ utveckling; Media, drama etc.. 


Enskilt arbete under handledning:

 • Praktiskt arbete
 • Praktik

Vårterminen:

Under våren så vill vi utrusta dig för lärjungaskap och visa hur du blir en missionär i din vardag. Du får lära dig tyda den tid vi lever i och även denna termin fokuserar undervisningen på gåvorna.

Kursinnehåll:

Lärarledd undervisning:

 • Kyrkohistoria
 • Själavård
 • Lärjungaskap
 • den Helige Ande och mission (Apostlagärningarna)
 • Jesu lära och liv
 • Troslära (Romarbrevet)
 • Keltisk kristendom 
 • Kulturrelevant mission
 • Korttids & långtidsmission
 • Eskatologi
 • De 7 tjänstegåvorna
 • Bibeltolkningskurs/interpretation
 • Forma din egen drömförsamling
 • Ledarskap
 • Att leda sig själv
 • Pionjärverksamhet
 • Etik
 • Apologetik
 • Kreativ utveckling; Media, drama etc.
 • Friskvård


Enskilt arbete under handledning:

 • Praktiskt arbete
 • Grupprojekt
 • Praktik

Kurstider:

 • Höstlov vecka 44
 • Församlingspraktik i självvald församling vecka 45
 • Vårterminen 2015 startar den 7 januari och slutar den 22 maj
 • Sportlov vecka 8
 • Påsklov 6-12 april
 • Dessutom tillkommer några ytterligare lovdagar.
 • Som en del av den obligatoriska undervisningen ingår Kornhills påskkonferens den 14-16 april
 • Dessutom är en (subventionerad) missions- eller studieresa till Etiopien planerad i januari 2015


Veckoschema:
Undervisning måndag – fredag kl. 08.15 – 10.00 samt kl 10.30-12.15
(10 block eller ca 30 lektionstimmar/vecka)
Praktik 3-4 lektionstimmar/vecka (eftermiddag, kväll eller helg)
Sammanlagt 33-34 lektionstimmar/vecka.

 

Ekonomi:
Bibelskolan är en samverkanskurs med Hjälmareds Folkhögskola, Alingsås. Detta innebär att studierna vid bibelskolan blir helt avgiftsfria för dig som kursdeltagare. Kostnader beräknas dock tillkomma för läromedel, försäkring och ev missionsresa/studieresa. Dessutom blir bibelskolan bidragsberättigad för CSN Studiebidrag. Läs vidare om detta på www.csn.se

Boende mm:
Kursdeltagarna ordnar själv med mat och logi. Studentrum i korridor finns att söka på Kornhill, läs mer här!
Fika till självkostnadspris finns i vårt café mellan kl 10.00 - 10.30.

Öppen bibelskola
Måndagar och torsdagar är öppna kursdagar, då alla som vill kan komma och vara med i bibelskolan mellan kl 08.15-12.15. De flesta veckor besöks skolan dessa dagar av en gästföreläsare.

Ansökan
Om du har frågor eller är intresserad av att anmäla dig till Bibelskolan kan du ringa, maila eller skriva till Kornhillskyrkan. Efter att du kontaktat oss skickar vi en ansökningsblankett.
Vi har ingen sista anmälningsdag, antagning sker efterhand som anmälningarna strömmar in. Vi kan ta emot max 30 deltagare, så anmäl dig i tid!
Du som anmält dig kommer att få ett antagningsbesked i juni-juli med mer detaljerad information om försäkringar, kurslitteratur mm. Efter att du fått ditt antagningsbesked skall en anmälningsavgift på 200:- sändas in. Avgiften täcker kostnader för olycksfallsförsäkring, vissa resor mm.
Anmälningsavgiften får du inte tillbaka om du återtar din ansökan.

 

För vidare information

Kornhill

Hjälmareds Folkhögskola  

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

Centrala studiemedelsnämnden, CSN

Halmstads kommun

Halmstads fastighets AB, HFAB

 

 

 

Välkommen till Kornhills Bibelskola

Om du vill ha folder och mer info, kontakta:

Per-Eive Berndtsson Tel 0733-12 22 21

Eller sänd ett mail till: info@kornhill.se