Om oss

Om oss

1988 startade vi vår verksamhet i Johanneskyrkan på Skolgatan 8. Efter nästan 19 år i den gamla kyrkan, var det dags för oss att flytta vår verksamhet till vår nyinköpta lokal; Kornhill i stadsdelen Vallås. 

Den 17 Juni 2007 flyttade vi över all vår verksamhet till Kornhill, som är ett före detta vårdhem med över 6.500 kvadratmeters golvyta. I samband med flytten till Kornhill bytte vi också namn. Numera heter vi Kornhillskyrkan. Vi är anslutna till EFS, som är en självständig rörelse inom Svenska kyrkan.

Kornhillskyrkans historia

Some description

Så sent som 1988 startade 9 personer EFS i Halmstad. Här följer en liten tillbakablick: Efter att ha arbetat i Kalmar i över åtta år upplevde plötsligt Per-Eive Berndtsson och hans familj i mars -87 att Herren sa åt dem att flytta till Väst-Sverige och starta ett nytt arbete, men eftersom inga sådana pastorstjänster fanns, var det "bara" att be och vänta. Ett år senare dök tillfället upp. Per-Eive fick en förfrågan om han tillsammans med ett Jesus Generation-team ville starta upp en EFS-församling i Halmstads Metodistkyrka. EFS Väst-Sverige hade dock inte pengar till vare sig kyrkköp eller pastorslön, men under våren blev trots det många människor övertygade om att det var Guds vilja att EFS skulle starta i Halmstad. Efter diverse hembesök bildades församlingen den 31/8-88 med nio medlemmar. Pastorslönen hade en privatperson garanterat under ett år och kyrkan fick vi tillfälligt hyra. Den 2/10-88 hade vi vår första offentliga gudstjänst i kyrkan. Söndagsskolan startade samtidigt med fyra barn.

 

I slutet på oktober fick vi följande besked från metodistförsamlingen: försäljningspriset för S:t Johannis kyrka fastställdes till en halv miljon kronor, plus eventuellt ytterligare 200 000 för orgel och inventarier. EFS i Väst- Sverige ansåg sig inte kunna gå in och köpa en så dyr kyrka, som också omedelbart måste renoveras för ca 200 000 kronor. Den 16/11-88 tog tio medlemmar trossteget att med 1000 kronor i församlingskassan, köpa S:t Johannis kyrka och sedan renovera densamma. Vi hoppades på att få in dessa pengar via bidrag, räntefria lån och gåvor.

Kyrkan blev vår efter en omröstning i metodistförsamlingen. Den 26/4-89 blev det helt klart att vi skulle få köpa kyrkan med alla inventarier för en halv miljon kronor. Kvällen innan vi skulle betala kyrkan hade vi fått hela summan. 1993 föddes tanken på att bygga ut kyrkan, och 1995 stod tillbyggnaden med café och ungdomslokaler klart. Under 1997 byggde vi till köket så att det blev ett komplett restaurangkök. Allt detta hade inte gått utan alla de lån, gåvor och framförallt förböner vi fått och fortfarande får.

 

Redan 2001 var vår gudstjänstlokal ganska fullsatt på söndagarna. Under flera år hade vi tre olika gudstjänster varje söndag. Samtidigt började sökandet efter en ny lokal. Efter att vi i flera år haft fortlöpande kontakt med kommunens fastighetsförvaltning, fick vi nyåret 2005-2006 ett positivt svar på vår förfrågan om att köpa det rivningshotade vårdhemmet Kornhill på Vallås. Det sedan 2 år nedlagda vårdhemmet Kornhill har över 6500 kvadratmeters golvyta. Efter många turer fram och tillbaks blev vi äntligen, den 15 juni 2007, ägare till denna gigantiska byggnad.

 

Från och med den 17 juni 2007 flyttade vi också över all vår verksamhet till Kornhill. I samband med flytten till Kornhill bytte vi också namn till Johanneskyrkan Kornhill. Hösten 2011 renoverade vi fastighetens nedre plan, dessutom byggde vi en helt ny kyrksal i anslutning till den gamla. Den 29 oktober invigdes de nya lokalerna av kommunstyrelsens ordförande Carl-Fredrik Graf. I samband med invigningen heter vi numera Kornhillskyrkan.

 

 Vi är tacksamma för att våra akuta lokalproblem har löst sig och vi håller på att ”bo in oss” på Kornhill. Vi har gott om små lokaler, men inte så många större som vi skulle önska. Många i församlingen har stora visioner vad det gäller Kornhill. Vi vet inte vilka visioner som kommer att realiseras, men vi har nu fått en byggnad som vi har möjlighet att växa i.