Höstkonferens

Livet med Den Helige Ande
20-22 Oktober
Fredag
Kl 19.00  Kvällsmöte: Ledd av Den Helige Ande
               Stefan Börjesson
               Fika
Lördag
Kl 10.15  Fika - Intro
Kl 10.45  Lovsång för alla åldrar
Kl 11.00  Lär känna Anden!
               Stefan Börjesson & Per-Eive Berndtsson
               Debora Pålsson undervisar barnen
Kl 12.00  Kyrklunch
Kl 13.00  Allåldersprogram - Helena Lindberd m fl
Kl 14.00  Lär dig fungera i nådegåvor!
      
         Per-Eive m fl - vittnesbörd
               Debora Persson undervisar barnen
Kl 15.00  Fika
Kl 15.30  Seminarium: Nådegåvorna i praktiken
Kl 17.00  Helanderum
Kl 18.00  Kvällsmat Pris 60kr/vuxen 30kr/barn
Kl 19.00  Kvällsmöte: Bli fylld av Anden
               Så börjar en väckelse - 
Berättelsen om
               väckelsen på Fjellstedtska skolan
               Hans Lundaahl & Peter Jonsson
Söndag
Kl 11.00  Gudstjänst: Samarbeta med Anden
               Stefan Börjesson. Vittnesbörd. Underlandet

Alla samlingar är öppna och avgiftsfria.
Lunch och kvällsmat kommer ifrån China Grand och behöver
föranmälas till Kornhillskyrkans expedition info@kornhill.se