Kyrkskjuts till Gudstjänst på Kornhill

KORNHILLSKYRKANS BUSSTUR PÅ SÖNDAGAR

Ring för anmälan till kyrkskjuts på telefonnr 035-144180

-------------------------------------------------------------------------------

KORNHILLS CHURCH´S BUS ON SUNDAYS

Call for transport to the church on telephonenumber 035-144180